skip to Main Content
Olijfolie onbetaalbaar in Marokko - Allesoverolijven.nl

Olijfolie onbetaalbaar in Marokko

Anno 2023 stijgen de prijzen van zo’n beetje alles. Van energie tot onze dagelijkse boodschappen. Geliefde producten zoals olijven en olijfolie zijn hier geen uitzondering op. Mede door de oorlog in Oekraïne is ook de prijs van zonnebloemolie gestegen. Door deze prijsstijging zijn mensen meer olijfolie gaan gebruiken, wat weer tot een extra prijsstijging van olijfolie heeft geleid.

De prijs van olijfolie is echter niet alleen in Nederland gestegen. Zelfs een land als Marokko, dat zelf zelf olijfolie produceert, heeft hier last van. Door de alsmaar stijgende prijs van olijfolie, is olijfolie onbetaalbaar in Marokko voor de gewone burger. En dat is onacceptabel, want olijfolie is praktisch een basisbehoefte in de Marokkaanse keuken. De prijzenstijging is dan ook een levendig onderwerp, die op dit moment voor dusdanig veel discussie zorgt, dat het onderwerp in het Marokkaanse parlement besproken wordt.

Prijzen bijna verdubbeld

Volksvertegenwoordiger Rachid Hamouni van de coalitie Vooruitgang en Solidariteit, heeft hierom schriftelijk een vraag ingediend bij het ministerie van Landbouw, Visserij, Plattelandsontwikkeling, Water en Bosbouw. Hij vraagt dringend om maatregelen om producenten van olijfolie te ondersteunen en zo de koopkracht van de gemiddelde consument in Marokko te beschermen. Volgens Hamouni is de prijs van zowel olijven als olijfolie namelijk bijna verdubbeld. Met een prijsstijging van 40 dirham per liter in 2022 tot wel 70 a 80 dirham per liter anno 2023, is olijfolie onbetaalbaar in Marokko inmiddels.

Droogte en toenemende kosten

Hamouni wijt de prijsstijging van olijven en olijfolie in Marokko aan verschillende factoren. Voorbeelden hiervan zijn een gebrek aan regen en de daarmee toenemende droogte. Dit heeft met name in de kustgebieden geleid tot een afname van productie van olijfbomen. Daarnaast heeft het stijgen van mestprijzen ervoor gezorgd dat boeren daarop zijn gaan bezuinigen.

In zijn schriftelijke aanvraag heeft Hamouni het ministerie gevraagd maatregelen te nemen om consumenten en producenten te beschermen tegen de alsmaar stijgende prijzen van olijven en olijfolie.

Tess

Prefereert de Spaanse keuken boven de Italiaanse en drinkt haar martini's het liefst met twee olijven in plaats van één.

Back To Top